Filtec
การตรวจสอบขวดแก้วเปล่า

ตรวจหาตำหนิบนภาชนะบรรจุที่เป็นแก้วทุกขนาดก่อนที่จะไปถึงเครื่องบรรจุ

แก้วเปล่าที่ไม่สมประกอบ

ภาชนะที่เป็นแก้วเปล่าที่ไม่สมประกอบ ไม่ว่าแบบส่งคืนได้หรือจากผู้ผลิตโดยตรง อาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือใช้ไม่ได้และต้องทิ้งไปได้ง่ายๆ การตรวจสอบขวดเปล่าจะเกิดขึ้นระหว่างเครื่องล้างและเครื่องบรรจุ เพื่อดูแลว่าไม่มีของเหลวตกค้าง วัตถุแปลกปลอม หรือแก้วที่เสียหายมาปนอยู่กับผลิตภัณฑ์


ตำหนิที่พบทั่วไปบนแก้ว

 • แก้วที่เสียหาย
 • ปากขวดที่ร้าว
 • ด้านข้างที่มีการขูด
 • ของเหลวหรือสารกัดกร่อนตกค้าง
 • ฐานบิ่น
 • พื้นผิวไม่สม่ำเสมอ
 • วัตถุแปลกปลอม

การตรวจสอบด้านข้างด้านนอก

ด้านข้างด้านนอกหมายถึงพื้นผิวด้านนอกของภาชนะบรรจุ โดยทั่วไปคือช่วงใต้ปากขวดและช่วงเหนือฐาน พื้นผิวด้านนอกนี้มักจะมีการขูดหรือบิ่นจนมองเห็นได้ โดยเฉพาะแก้วหรือขวด PET แบบส่งคืนได้ แม้ว่าความเสียหายของด้านข้างด้านนอกมักไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย แต่ตำหนิภายนอกของภาชนะบรรจุบ่งบอกถึงมาตรฐานคุณภาพที่ต่ำ ซึ่งผู้บริโภคจะมองเห็นส่วนนี้ได้ชัดเจนที่สุด

ภาพรวมของเทคโนโลยีการตรวจสอบ

 • โซนตรวจสอบแยกกัน 15 โซน
 • การตรวจหา ACL
 • ระบบส่องสว่างที่ปรับได้
 • การตรวจสอบพื้นผิวด้านนอกแบบ 360 องศา
 • แผงเครื่องศึกษาการเคลื่อนไหวแบบ LED 6000k
 • การตรวจหาแผ่นเซลโลเฟน/ไบรท์ฟิลด์
 • ระบบส่องสว่างที่ปรับได้
 • รูปภาพความละเอียดสูง
การตรวจสอบด้านข้างด้านนอก

เครื่องหมุนขวดด้านข้าง

ระบบจะถ่ายภาพ 12 ภาพทุกๆ 30 องศาขณะที่ขวดหมุนผ่านหน้าต่างตรวจสอบ ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบที่ละเอียดที่สุดและมีการปฏิเสธผิดพลาดน้อยที่สุด

ขวดจะหมุนชนกันขณะเลื่อนผ่านช่องตรวจสอบ เพื่อให้สามารถตรวจหาตำหนิได้แบบ 360 องศา
เครื่องศึกษาการเคลื่อนไหวแบบ LED ส่งแสงความหนาแน่นสูงผ่านภาชนะบรรจุเปล่าไปยังกล้องดิจิทัลความเร็วสูง ซึ่งจะมีการจับภาพและประมวลผลผ่านอัลกอริทึมต่างๆ

การตรวจสอบส่วนฐาน

ฐานขวดเป็นส่วนที่สึกหรอมากที่สุดตลอดอายุการใช้งานของภาชนะบรรจุ ตลอดจนมีรอยขูดและรอยบิ่นได้ง่ายๆ การตรวจสอบที่ละเอียดทั้งด้านในและด้านนอกส่วนฐานของภาชนะบรรจุเปล่าช่วยป้องกันไม่ให้มีบรรจุภัณฑ์ที่มีตำหนิและผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งเจือปนหลุดออกสู่ตลาด

ภาพรวมของเทคโนโลยีการตรวจสอบ

 • กล้อง CCD ความละเอียดสูง
 • การตรวจหาตำหนิทั้งด้านในและด้านนอกของภาชนะบรรจุ
 • ตัวกรองที่ปรับได้สำหรับดีไซน์แบบปั๊มนูนและดีไซน์แบบอื่นๆ ของขวด
 • โซนตรวจสอบต่างๆ ถึง 6 โซน
 • ตัวกรองที่ปรับได้สำหรับดีไซน์แบบปั๊มนูนและดีไซน์แบบอื่นๆ ของขวด
 • การตรวจหาแผ่นเซลโลเฟน/ไบรท์ฟิลด์
การตรวจสอบส่วนฐาน

การตรวจสอบด้านข้างด้านใน

ด้านข้างด้านในของขวดหมายถึงพื้นผิวด้านในทั้งหมดของขวด ตั้งแต่ส่วนฐานขึ้นไปถึงส่วนคอขวด ความเสียหายบนพื้นผิวเหล่านี้มองเห็นได้ยากด้วยตาเปล่า แต่อาจก่อให้เกิดเชื้อราภายใน หรือมีเศษแก้วปนไปในผลิตภัณฑ์ได้ง่ายๆ หลังจากการบรรจุ

ภาพรวมของเทคโนโลยีการตรวจสอบ

 • กล้อง CCD ความละเอียดสูง
 • การตรวจหาตำหนิหลังฉลากเซรามิกหรือดีไซน์แบบปั๊มนูน
 • โซนตรวจสอบต่างๆ ถึง 6 โซน
การตรวจสอบด้านข้างด้านใน

การตรวจสอบปากขวด

ปากขวดหมายถึงทรงของขวดด้านบนคอขวด ซึ่งอาจมีการใส่ฝาปิด ปากขวดที่มีรูปทรงไม่สมประกอบหรือเสียหายอาจทำให้ปิดฝาไม่ได้ ผลิตภัณฑ์หกกระจาย และมีการปนเปื้อน

ภาพรวมของเทคโนโลยีการตรวจสอบ

 • กล้อง CCD ความละเอียดสูง
 • การติดตามการตรวจสอบสูงถึง 720 องศา
 • ปรับได้สำหรับฝาแบบกดปิด หมุนปิด และบิดปิด
 • โซนตรวจสอบ 5 โซน
 • ฟังก์ชันจัดกึ่งกลางอัตโนมัติและติดตามอัตโนมัติ
การตรวจสอบปากขวด

การตรวจสอบส่วนปลายขวด

ปลายของขวดหรือภาชนะบรรจุหมายถึงพื้นผิวส่วนบนสุดที่เป็นบริเวณปิดฝา พื้นผิวนี้เกิดรอยบิ่นได้ง่ายขณะอยู่ในตลาดหรือระหว่างกระบวนการล้างทำความสะอาด โดยเฉพาะในขวดแก้วแบบส่งคืนได้ และก่อให้เกิดปัญหาในการปิดฝาหรือปิดผนึกให้ถูกต้อง หากปลายขวดที่บิ่นกลับออกสู่ตลาด ริบขอบที่คมอาจบาดและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ภาพรวมของเทคโนโลยีการตรวจสอบ

 • กล้อง CCD ความละเอียดสูง
 • เครื่องศึกษาการเคลื่อนไหวแบบ LED ที่ใช้งานได้ยาวนาน
การตรวจสอบส่วนปลายขวด

การตรวจสอบของเหลวตกค้างและวัตถุแปลกปลอม

หากไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติม สารกัดกร่อนและวัตถุตกค้าง (เช่น รา ก้นบุหรี่ หรือหลอด) ที่เขย่าไม่ออกระหว่างกระบวนการล้างทำความสะอาดอาจคงอยู่ในภาชนะบรรจุแบบส่งคืนได้ ผ่านเครื่องบรรจุ และถูกส่งกลับออกสู่ตลาด

ภาพรวมของเทคโนโลยีการตรวจสอบ

เทคโนโลยี RLD ความถี่วิทยุ (RF) ตรวจหาสารกัดกร่อนขนาดเล็กที่สุดได้แม้ขวดแห้งแล้ว

เทคโนโลยี RLD อินฟราเรด (IR) ตรวจหาน้ำมัน สี น้ำมันเชื้อเพลง ตลอดจนของเหลวและวัตถุอื่นๆ ที่มีสภาพนำไฟฟ้าต่ำ

การตรวจสอบของเหลวตกค้างและวัตถุแปลกปลอม

OMNIvision 3

วิวัฒนาการครั้งล่าสุดของระบบตรวจสอบขวดเปล่าแบบครอบคลุมที่สืบทอดมานานของ FILTEC

เอกสารหน้าเดียวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
OMNIvision 3

ข้อมูลจำเพาะ

OMNIVISION III

 • ความเร็วในการทำงาน สูงสุด 1,400 หน่วยต่อนาที
 • ภาษาที่แสดง ตามที่กำหนด
 • อินเทอร์เฟซเครือข่าย TCP/IP (MODBUS, Weihenstephan, OMAC)
 • ข้อกำหนดด้านกระแสไฟฟ้า 220 VAC, ชนิดเฟสเดียว, 10 แอมป์
 • อัตราการใช้ลม 8.5 SCFM (สูงสุด)
 • อุณหภูมิใช้งาน 0°C ถึง 45°C
 • ความชื้นทำงาน สูงสุด 95% ไม่ควบแน่น
 • วัสดุ โครงสร้างสเตนเลสสตีล
 • การป้องกันทางเข้า IP65


spec 1
spec 1
แต่เดี๋ยวก่อน ยังไม่หมดเพียงเท่านี้...

สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับความสามารถของการตรวจสอบขวดเปล่า การปฏิเสธภาชนะบรรจุ และการติดตั้ง โปรดไปที่ห้องสมุดเอกสารทางเทคนิคของเรา หรือติดต่อตัวแทนฝ่ายขายในท้องถิ่นของคุณ

ไปที่ห้องสมุด ขอรับใบเสนอราคา
กลับสู่ด้านบน

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept