Filtec
การตรวจสอบภาชนะบรรจุที่เป็นแก้วที่เต็มแล้ว

ระบุและนำผลิตภัณฑ์ที่เสียหายและบรรจุไม่เต็มออกก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค

ภาชนะบรรจุที่เป็นแก้วที่เต็มแล้วที่ไม่สมประกอบ

ภาชนะบรรจุที่เป็นแก้วที่เต็มแล้วที่ไม่สมประกอบอาจทำให้บริษัทคุณเสียเงินหลายล้านดอลลาร์ไปกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่ได้และคำร้องเรียนของผู้บริโภค การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดและโปรแกรมวิเคราะห์สายการผลิตสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายไปถึงมือผู้บริโภคและคงไว้ซึ่งการทำงานของสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ


ตำหนิที่พบทั่วไปบนภาชนะบรรจุที่เป็นแก้วที่เต็มแล้ว

 • การบรรจุเกินและการบรรจุไม่เต็ม
 • ฝาที่สูงหรือตั้งชันขึ้น
 • วัตถุลอย
 • พื้นผิวที่แตกละเอียด
 • วัตถุจม
 • ขวดแตก
 • ท่อลมที่แตก
 • ข้อผิดพลาดของการติดฉลากและรหัสวันที่
 • ฝาผิดหรือขาดหายไป

การจัดการเครื่องบรรจุและเครื่องปิดฝา

การวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องบรรจุและเครื่องปิดฝาอย่างใกล้ชิดช่วยให้สายการผลิตความเร็วสูงทำงานได้อย่างราบรื่น ระบบ FILTEC สามารถระบุวาล์วที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานหรือวาล์วและหัวปิดฝาที่ชำรุดภายในไม่กี่วินาที คำเตือนแบบทันทีช่วยป้องกันการสูญเสียผลิตภัณฑ์ ความเสียหายต่อภาชนะบรรจุ และความล้มเหลวของสายการผลิต ข้อมูลวิเคราะห์มอบพื้นฐานอย่างละเอียดสำหรับการวางแผนและการเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต

ภาพรวมของเทคโนโลยีการตรวจสอบ

 • เครื่องจักรรุ่นนี้ใช้พื้นที่น้อยเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
 • ดีไซน์กะทัดรัดและถูกสุขลักษณะ
 • การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของสายการผลิตในทางสถิติอย่างต่อเนื่อง
 • การสุ่มตัวอย่างวาล์วบรรจุและหัวเครื่องปิด/เครื่องใส่ฝาด้วยความเร็วการผลิตสูง
 • ระบุประสิทธิภาพของวาล์วบรรจุแต่ละตัว
 • ตรวจสอบและปฏิเสธภาชนะบรรจุที่บรรจุเกินหรือบรรจุไม่เต็ม
 • อินเทอร์เฟซแบบหน้าจอสัมผัสเพื่อเรียกข้อมูลสารการผลิตได้ง่ายๆ
 • สร้างขึ้นเพื่อให้ทนทานต่อสภาวะในโรงงานที่มีการใช้งานหนักภายในสภาพแวดล้อมของเครื่องบรรจุ
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านความสูงต่ำหรือช่องว่างของขวดที่ตายตัว
การจัดการเครื่องบรรจุและเครื่องปิดฝา

การตรวจสอบระดับการบรรจุ

ระดับการบรรจุที่สม่ำเสมอเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนที่สุดและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบประสิทธิภาพของสายการบรรจุลงขวดการตรวจสอบระดับการบรรจุทำได้ด้วยเครื่องรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาแบบมาตรฐาน หรือระบบการมองเห็นที่มีประสิทธิภาพ เครื่องแบบรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาเหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานความเร็วสูงที่เรียบง่าย หรือสำหรับภาชนะบรรจุที่แบบทึบ ขณะที่ระบบการมองเห็นอาจเป็นประโยชน์ที่สุดเมื่อทำการตรวจสอบหลายประเภทพร้่อมๆ กัน เช่น การตรวจสอบระดับโฟม หรือการตรวจสอบวัตถุลอย

ความสามารถในการตรวจสอบ

 • ภาชนะบรรจุที่บรรจุเกิน
 • ภาชนะบรรจุที่บรรจุไม่เต็ม
 • ขวดแตกหรือขาดหายไป
 • ระดับโฟม
การตรวจสอบระดับการบรรจุ

ตำหนิ
ในการปิดฝา

ตำหนิในการปิดฝาและการปิดฝาจีบอาจก่อให้เกิดการรั่วซึมและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบฝาและฝาจีบอาจเรียบง่ายเหมือนเซ็นเซอร์ที่กำหนดว่ามีฝาหรือไม่ หรืออาจซับซ้อนเหมือนอุปกรณ์ที่สามารถระบุว่ามีแรงดันปิดฝาถูกต้องหรือไม่ หรือเครื่องปิดฝาตรงกับผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุหรือไม่ อุปกรณ์ตรวจสอบด้วยการมองเห็นของ FILTEC ยังสามารถระบุว่ามีห่วงล็อกเสียหายหรือขาดหายไปหรือไม่บนภาชนะบรรจุที่เป็นแก้วที่มีปากปิด

ความสามารถในการตรวจสอบ

 • ฝาที่สูงหรือตั้งชันขึ้น
 • ฝาที่ขาดหายไป
 • แรงดันของภาชนะบรรจุ
 • สีฝาหรือฝาจีบไม่ถูกต้อง
 • ห่วงล็อกที่เสียหายหรือขาดหายไป
ตำหนิ<br />
ในการปิดฝา

การตรวจหาวัตถุลอย

วัตถุแปลกปลอมหลายอย่างที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะล้างทำความสะอาดออกไปจากขวดแก้วแบบส่งคืนได้มักจะลอยอยู่ตรงคอขวดหรือภาชนะบรรจุที่บรรจุแล้ว ในของเหลวสีมืด วัตถุเหล่านี้อาจมองแทบไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ระบบการมองเห็นที่ปรับตั้งมาอย่างดีจะมองเห็นวัตถุเหล่านี้ได้ง่ายๆ

ความสามารถในการตรวจสอบ

 • ฟอยล์ใส
 • แผ่นเซลโลเฟน
 • เปลือกลูกอม
 • กระดาษ
 • ไม้
 • แคปซูล
 • ฉลาก
 • หลอด
 • แมลง
 • ราประเภทต่างๆ
การตรวจหาวัตถุลอย

การตรวจหาวัตถุจม

วัตถุจมอาจมีอยู่ในภาชนะบรรจุที่เต็มและปิดผนึกแล้ว ระหว่างเครื่องบรรจุและการบรรจุภัณฑ์ขั้นสุดท้าย โดยส่วนใหญ่แล้ว วัตถุเหล่านี้คือ เศษแก้วขนาดเล็กซึ่งเกิดจากเวลาที่ขวดแตกภายในเครื่องบรรจุหรือเป็นผลมาจากตำหนิในการปิดฝาจีบหรือการปิดฝา เนื่องจากเศษแก้วเหล่านี้มีความหนาแน่นเท่ากับขวด จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยเทคโนโลยีรังสีเอ็กซ์ และมักจะมีขนาดเล็กเกินกว่าจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

การใช้งานที่มีการออกแบบเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีความแตกต่างกัน เรามีแคตตาล็อกฉบับสมบูรณ์ของโซลูชันการตรวจสอบ เครื่องจักรทั้งหมดของเราได้รับการเขียนโปรแกรมเฉพาะสำหรับการใช้งาน เมื่อโปรแกรมได้รับการปรับตั้งอย่างดี การตรวจสอบก็จะแม่นยำขึ้นแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับประเภทการตรวจสอบที่คุณกำลังมองหาและวิศวกรของเราจะเริ่มพัฒนาเครื่องตรวจสอบที่ออกแบบมาสำหรับสายการผลิตของคุณ

ขอรับใบเสนอราคา
การใช้งานที่มีการออกแบบเฉพาะ

โซลูชันผลิตภัณฑ์

SUREtec (ใหม่!)

 • ความเร็วในการทำงาน สูงสุด 1,200 หน่วยต่อนาที
 • ภาษาที่แสดง ตามที่กำหนด
 • อินเทอร์เฟซเครือข่าย TCP/IP (MODBUS, Weihenstephan, OMAC)
 • ข้อกำหนดด้านกระแสไฟฟ้า 230 VAC, 50 หรือ 60 Hz, 10 แอมป์
 • อัตราการใช้ลม 8.5 SCFM (สูงสุด)
 • อุณหภูมิใช้งาน 0°C ถึง 45°C
 • ความชื้นทำงาน สูงสุด 95% ไม่ควบแน่น
 • วัสดุ โครงสร้างสเตนเลสสตีล
 • การป้องกันทางเข้า IP65


spec 1

ข้อมูลจำเพาะของ Filtec 3-XR และ Filtec 3-G

 • อัตราการใช้ลม 0.5 scfm
 • ข้อกำหนดด้านกระแสไฟฟ้า 115 VAC 50, 60 Hz 2 แอมป์ 230 VAC 50, 60 Hz 1 แอมป์
 • อุณหภูมิใช้งาน 0°C ถึง 45°C
 • ความเร็วในการทำงาน สูงสุด 2,400 หน่วยต่อนาที (กระป๋อง) สูงสุด 1,400 หน่วยต่อนาที (ขวด)
 • รีเจ็กเตอร์ Proline, Servotec II, Slat Rejector
 • ภาษาที่แสดง ตามคำขอ
 • อินเทอร์เฟซเครือข่าย MODBUS Serial, MODBUS TCP/IP, Weihnstephan/OMAC
 • มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม NEMA 4X/IP65
 • วัสดุ โครงสร้างสเตนเลสสตีล


spec 1

ข้อมูลจำเพาะของ SPECTROVISION

 • อัตราการใช้ลม 3.5 SCFM ที่ 60 PSI
 • ข้อกำหนดด้านกระแสไฟฟ้า 220 VAC ชนิดเฟสเดียว
 • อุณหภูมิใช้งาน 0°C ถึง 45°C
 • ความเร็วในการทำงาน สูงสุด 1,800 หน่วยต่อนาที
 • ความชื้นทำงาน 10% - 95%
 • ภาษาที่แสดง ตามที่กำหนด
 • อินเทอร์เฟซเครือข่าย อีเทอร์เน็ต, OMAC
 • มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม NEMA 4
 • วัสดุ โครงสร้างสเตนเลสสตีล


spec 1
แต่เดี๋ยวก่อน ยังไม่หมดเพียงเท่านี้...

สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการตรวจสอบภาชนะบรรจุที่เป็นแก้วที่เต็มแล้ว การปฏิเสธภาชนะบรรจุ และการติดตั้ง โปรดไปที่ห้องสมุดเอกสารทางเทคนิคของเรา หรือติดต่อตัวแทนฝ่ายขายในท้องถิ่นของคุณ

ไปที่ห้องสมุด ขอรับใบเสนอราคา
กลับสู่ด้านบน

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept