Filtec
การตรวจสอบภาชนะบรรจุที่เป็นขวด PET ที่เต็มแล้ว

ระบุและนำผลิตภัณฑ์ที่เสียหายและบรรจุไม่เต็มออกก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค

ภาชนะบรรจุที่เป็นขวด PET ที่เต็มแล้วที่ไม่สมประกอบ

ภาชนะบรรจุที่เป็นขวด PET ที่เต็มแล้วที่ไม่สมประกอบอาจทำให้บริษัทคุณเสียเงินหลายล้านดอลลาร์ไปกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่ได้และคำร้องเรียนของผู้บริโภค การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดและโปรแกรมวิเคราะห์สายการผลิตสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายไปถึงมือผู้บริโภคและคงไว้ซึ่งการทำงานของสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ


ตำหนิที่พบทั่วไปบนภาชนะบรรจุที่เป็นขวด PET ที่เต็มแล้ว

 • บรรจุมากเกินไปและบรรจุน้อยเกินไป
 • ฝาที่สูงหรือตั้งชันขึ้น
 • วัตถุที่ลอยอยู่
 • รูเล็กมากเท่ารูเข็มและการรั่วซึม
 • แรงดันหรือการอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต่ำ
 • วัตถุที่จมอยู่
 • ท่อบรรจุที่แตก
 • ข้อผิดพลาดในการติดฉลากและรหัสวันที่
 • ฟอยล์ปิดผนึกหายไป
 • ฝาไม่ถูกต้องหรือหายไป

การจัดการเครื่องบรรจุและเครื่องปิดฝา

การวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องบรรจุและเครื่องปิดฝาอย่างใกล้ชิดช่วยให้สายการผลิตความเร็วสูงทำงานได้อย่างราบรื่น ระบบ FILTEC สามารถระบุวาล์วที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานหรือวาล์วและหัวปิดฝาที่ชำรุดภายในไม่กี่วินาที คำเตือนแบบทันทีช่วยป้องกันการสูญเสียผลิตภัณฑ์ ความเสียหายต่อภาชนะบรรจุ และความล้มเหลวของสายการผลิต ข้อมูลวิเคราะห์มอบพื้นฐานอย่างละเอียดสำหรับการวางแผนและการเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์:

 • เครื่องจักรรุ่นนี้ใช้พื้นที่น้อยเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
 • ดีไซน์กะทัดรัดและถูกสุขลักษณะ
 • การตรวจสอบและการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของสายการผลิตในทางสถิติอย่างต่อเนื่อง
 • การสุ่มตัวอย่างวาล์วบรรจุและหัวเครื่องปิด/เครื่องใส่ฝาด้วยความเร็วการผลิตสูง
 • แยกประสิทธิภาพของวาล์วบรรจุและหัวเครื่องใส่ฝาแต่ละตัว
 • อินเทอร์เฟซแบบหน้าจอสัมผัสเพื่อเรียกข้อมูลสายการผลิตได้ง่ายๆ
 • สร้างขึ้นเพื่อให้ทนทานต่อสภาวะในโรงงานที่มีการใช้งานหนักภายในสภาพแวดล้อมของเครื่องบรรจุ
 • ไม่มีข้อกำหนดด้านความสูงต่ำหรือช่องว่างของขวดที่ตายตัว
การจัดการเครื่องบรรจุและเครื่องปิดฝา

การตรวจสอบระดับการบรรจุ

ระดับการบรรจุและแรงดัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาชนะบรรจุที่อัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรืออัดแรงดันอาจเป็นเครื่องบ่งชี้สำคัญถึงความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ ระบบการแสดงภาพที่ออกแบบมาอย่างดีของ FILTEC สามารถแยกพารามิเตอร์การตรวจสอบหลายตัวพร้อมกันได้ โดยตรวจหาระดับการบรรจุละเอียดถึงน้อยกว่า 1 มิลลิเมตรPLD หรือเครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของแรงดันของ FILTEC เป็นระบบเซ็นเซอร์ที่ตรวจหาแรงดันในขวดโดยถือเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของภาชนะบรรจุโดยปราศจากความเสี่ยงในการเพิ่มแรงดันเพิ่มเติมลงในตัวภาชนะบรรจุเอง

ความสามารถในการตรวจสอบ

 • ภาชนะบรรจุที่บรรจุมากเกินไป
 • ภาชนะบรรจุที่บรรจุน้อยเกินไป
 • ระดับฟอง
 • รูเล็กมากเท่ารูเข็มและการรั่วซึม
 • แรงดันหรือการอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต่ำ
การตรวจสอบระดับการบรรจุ

ข้อบกพร่องในการปิดฝา

ฝาที่ปิดอย่างไม่ถูกต้องและห่วงล็อกที่เสียหายอาจทำให้แรงดันรั่วไหลออกจากภาชนะบรรจุและทำให้ผลิตภัณฑ์บางอย่างเน่าเสียได้อุปกรณ์ของ FILTEC ยังสามารถตรวจสอบสีของฝาปิด เพื่อให้แน่ใจว่าตราสินค้ามีความสอดคล้องกันตลอดกระบวนการผลิต

ความสามารถในการตรวจสอบ

 • ฝาที่สูงหรือตั้งชันขึ้น
 • ฝาที่ขาดหายไป
 • สีฝาไม่ถูกต้อง
 • ห่วงล็อกที่เสียหายหรือขาดหายไป
ข้อบกพร่องในการปิดฝา

การตรวจหาวัตถุแปลกปลอม

วัตถุขนาดใหญ่อาจติดค้างอยู่ในภาชนะบรรจุที่ส่งคืนมาหลังจากกระบวนการล้างและลอยอยู่โดยที่ไม่สามารถเห็นได้ในส่วนคอของภาชนะบรรจุที่บรรจุแล้ว ในของเหลวสีเข้ม พลาสติกใสและเศษกระดาษอาจมองเห็นได้ยากหรือไม่สามารถเห็นได้ แต่อุปกรณ์ FILTEC อย่างเครื่องศึกษาการเคลื่อนไหวที่ทรงประสิทธิภาพสามารถตรวจพบได้อย่างง่ายดาย

ความสามารถในการตรวจสอบ

 • ฟอยล์ใส
 • แผ่นเซลโลเฟน
 • เปลือกลูกอม
 • กระดาษ
 • ไม้
 • แคปซูล
 • ฉลาก
 • หลอด
 • แมลง
 • ราประเภทต่างๆ
การตรวจหาวัตถุแปลกปลอม

การใช้งานที่มีการออกแบบเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีความแตกต่างกัน เรามีโซลูชันการตรวจสอบที่หลากหลายและครบถ้วนสมบูรณ์ เครื่องจักรทั้งหมดของเราได้รับการโปรแกรมขึ้นเฉพาะสำหรับการใช้งาน เมื่อโปรแกรมได้รับการปรับตั้งอย่างรัดกุมขึ้น การตรวจสอบก็จะแม่นยำขึ้นแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับประเภทการตรวจสอบที่คุณกำลังมองหาและวิศวกรของเราจะเริ่มพัฒนาเครื่องตรวจสอบที่ออกแบบมาสำหรับสายการผลิตของคุณ

ขอรับใบเสนอราคา
การใช้งานที่มีการออกแบบเฉพาะ

โซลูชันผลิตภัณฑ์

VISIONtec (NEW!) Specifications

Advanced, modular vision system to fulfill a wide variety of inspection requirements including fill level, closure, and label inspection.

 • Electrical Requirements 110/220 VAC 50/60 Hz
 • Operating Speed Up to 1100 CPM
 • Display Languages Upon Request
 • Environmental Standards NEMA 4X / IP65
 • Operating System Linux
 • Materials Stainless Steel Construction


ข้อมูลจำเพาะของ Filtec 3-XR และ Filtec 3-G

 • อัตราการใช้ลม 0.5 scfm
 • ข้อกำหนดด้านกระแสไฟฟ้า 115 VAC 50, 60 Hz 2 แอมป์ 230 VAC 50, 60 Hz 1 แอมป์
 • อุณหภูมิใช้งาน 0°C ถึง 45°C
 • ความเร็วในการทำงาน สูงสุด 2,400 หน่วยต่อนาที (กระป๋อง) สูงสุด 1,400 หน่วยต่อนาที (ขวด)
 • รีเจ็กเตอร์ Proline, Servotec II, Slat Rejector
 • ภาษาที่แสดง ตามที่กำหนด
 • อินเทอร์เฟซเครือข่าย MODBUS Serial, MODBUS TCP/IP, Weihnstephan/OMAC
 • มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม NEMA 4X/IP65
 • วัสดุ โครงสร้างสเตนเลสสตีล


แต่เดี๋ยวก่อน ยังไม่หมดเพียงเท่านี้...

สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการตรวจสอบภาชนะบรรจุที่เป็นขวด PET ที่เต็มแล้ว การปฏิเสธภาชนะบรรจุ และการติดตั้ง โปรดไปที่ห้องสมุดเอกสารทางเทคนิคของเรา หรือติดต่อตัวแทนฝ่ายขายในท้องถิ่นของคุณ

ไปที่ห้องสมุด ขอรับใบเสนอราคา
กลับสู่ด้านบน

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept