ข้อกำหนด

เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ หมายความว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาต ให้ใช้หรือเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาตใช้งาน

 1. ระบบจะให้สิทธิ์ดาวน์โหลดข้อมูลชั่วคราวหนึ่งสำเนา (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) บนเว็บไซต์ของ FILTEC เพื่อการดูชั่วคราวแบบไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่เป็นการให้ใบอนุญาต ไม่ใช่การโอนสิทธิ์ และภายใต้ใบอนุญาตนี้ ไม่อนุญาตให้คุณ:
  1. ดัดแปลงหรือทำสำเนาข้อมูล
  2. ใช้ข้อมูลในเชิงพาณิชย์ หรือนำไปแสดงต่อสาธารณะ (ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์)
  3. พยายามแปลโปรแกรมกลับหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับกับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของ FILTEC
  4. นำประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ออกจากข้อมูล หรือ
  5. โอนข้อมูลให้แก่ผู้อื่นหรือทำการ “มิเรอร์” ข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ
 2. ใบอนุญาตนี้จะถือว่าสิ้นสุดลงโดยทันทีหากคุณละเมิดข้อจำกัดนี้ และ FILTEC สามารถยุติใบอนุญาตนี้ได้ทุกเมื่อ เมื่อเรายุติการดูข้อมูลเหล่านี้ของคุณหรือเมื่อใบอนุญาตสิ้นสุดลง คุณต้องทำลายข้อมูลใดก็ตามที่ดาวน์โหลดไว้ในครอบครองของคุณ ไม่ว่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์

ข้อสงวนสิทธิ์

 1. ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ FILTEC ให้บริการ “ตามที่เป็น” FILTEC ไม่ขอรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และขอสงวนสิทธิ์และปฏิเสธการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันต่อหรือเงื่อนไขคุณค่าความเป็นสินค้า ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดสิทธิ์อื่นๆ นอกจากนี้ FILTEC ไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนเกี่ยวกับความแม่นยำ ผลที่อาจเกิดขึ้น หรือความไว้วางใจได้ในการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว หรือบนเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

ข้อจำกัด

FILTEC หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการสูญเสียข้อมูลหรือผลกำไร หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากชื่อเสียงของธุรกิจ) ซึ่งเกิดจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานข้อมูลบนเว็บไซต์ของ FILTEC แม้ว่า FILTEC หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ FILTEC จะได้รับแจ้งโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดการรับประกันโดยนัย หรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดเป็นผลตามมาหรือเกิดขึ้นโดยมิได้เจตนา ข้อจำกัดเหล่านี้จะอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

การแก้ไขและข้อผิดพลาด

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ FILTEC อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค การสะกดคำผิด หรือรูปภาพที่ไม่ถูกต้อง FILTEC ไม่รับประกันว่าข้อมูลบนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน FILTEC อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างไรก็ตาม FILTEC ไม่ได้สัญญาว่าจะอัปเดตข้อมูลดังกล่าว

ลิงก์

FILTEC ไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตของบริษัท และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอยู่เหล่านั้น การนำลิงก์มาใส่ไม่ได้แสดงว่า FILTEC สนับสนุนเว็บไซต์ดังกล่าว การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอยู่ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

การดัดแปลงข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์

FILTEC อาจแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การใช้งานเว็บไซต์นี้ หมายความว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเวอร์ชันปัจจุบัน

กฎหมายที่กำกับดูแล

การอ้างสิทธิ์ใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ FILTEC อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยกฎหมายแห่้งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งของข้อกำหนดทางกฎหมาย