< < กลับไปที่บทความทั้งหมด

วิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในการใช้ระบบตรวจสอบ

คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตและความยั่งยืนของผู้ผลิต หากไม่มีมาตรการเกี่ยวกับคุณภาพ คุณมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร การชะงักของกระบวนการผลิต หรือที่แย่ไปกว่านั้น คือภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย ความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นและการจัดส่งที่เร็วขึ้นของลูกค้า รวมทั้งความคาดหวังของผู้บริโภค ทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถใช้การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยสายตามนุษย์ได้อีกต่อไป

 

ระบบตรวจสอบด้วยสายตาโดยอัตโนมัติ การตรวจสอบขวด การตรวจสอบกระป๋อง การตรวจจับวัตถุแปลกปลอม เครื่องเอ็กซ์เรย์ และเครื่องสแกน ในปัจจุบันถูกใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่เพียงแต่ระบบการตรวจสอบแบบอัตโนมัติจะมีความสำคัญต่อคุณภาพเท่านั้น ระบบนี้ยังมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพ และความสามารถในการผลิตเพื่อพัฒนาการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 

ระบบการตรวจสอบไม่เหมือนกันทุกระบบ คุณอาจประหลาดใจที่เห็นว่าอุปกรณ์เล็ก ๆ จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบ ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเมื่อประเมินระบบการตรวจสอบที่คุณต้องการ

 

ระบบการตรวจสอบ ออมนิวิชั่น3         อะไรอยู่ในสายการบรรจุภัณฑ์ของคุณ  โปรดตรวจสอบว่าคุณเลือกระบบการตรวจสอบที่ถูกต้อง ให้พิจารณาถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ วิธีการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ การเปลี่ยนระบบการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ และระบบที่ต้นน้ำและปลายน้ำของโซ่อุปทานต้องการ และที่สำคัญไปกว่านั้น ให้คำนวณผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน

สิ่งที่ระบบการตรวจสอบในสายการผลิตของคุณต้องการ    ตรวจสอบว่าระบบการตรวจสอบตรงตามความต้องการในสายการผลิต ระบบการตรวจสอบจะคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ จะใช้เวลาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนได้นานเท่าไหร่ ระบบนี้สามารถใช้คำนวณเพื่อคาดความเจริญเติบโต  คุณสามารถดูความเก่าของอุปกรณ์ได้หรือไม่ ซึ่งจะทำให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้ชิ้นส่วนในระบบการตรวจสอบนั้นได้นานเพียงใด

ต้นน้ำและปลายน้ำของห่วงโซ่อุปทาน  ขั้นตอนต่างๆจะควบคุมที่จุดสำคัญในสายการผลิตเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ตรวจสอบว่าระบบการตรวจสอบได้รับการออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ การแจ้งจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนให้ผู้ผลิตเครื่องตรวจสอบด้วยสายตาทราบ ทำให้คุณสามารถแจ้งข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการให้ผู้ผลิตทราบ เพื่อผลิตเครื่องจักรตามรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ต้องการ

มีข้อจำกัดอะไรบ้าง  ตรวจสอบว่าคุณทราบเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบบการตรวจสอบต้องการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสั่นสะเทือน กระแสไฟที่ต้องการ อีเธอร์เน็ต เกลือ น้ำตาล หรือความชื้น อาจกระทบต่อระบบการตรวจสอบ คุณต้องระวังสิ่งเหล่านี้ก่อน

การอบรมพนักงาน  ผู้ผลิตระบบการตรวจสอบของคุณจะต้องอบรมให้พนักงานของคุณทราบวิธีการใช้ ทราบกำหนดการบำรุงรักษา และมีรายการตรวจสอบเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ระบบการตรวจสอบในปัจจุบันนี้มีวิธีการใช้ที่ง่าย ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ดำเนินการ

ตรวจสอบให้ถูกต้อง ใช้เวลาเพื่อทดสอบอุปกรณ์ก่อนการรับอุปกรณ์ที่โรงงาน (เอฟเอที) และตรวจสอบว่าระบบการตรวจสอบทำงานได้ตามที่คุณต้องการก่อนการติดตั้ง

OMNIvision3 inspection system

 

การใช้ระบบตรวจสอบในกระบวนการผลิตของคุณถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง และความต้องการในการตรวจสอบแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ให้ทราบจุดมุ่งหมายของคุณก่อน แล้วแจ้งให้ผู้ผลิตทราบ และใช้เวลาในการดำเนินระบบการตรวจสอบให้ถูกต้อง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบของฟิลเทค

คำสำคัญ: ระบบการตรวจสอบเครื่องดื่ม การตรวจสอบกระป๋อง ระบบการตรวจสอบกระป๋อง ตำหนิบรรจุภัณฑ์ที่มีสารบรรจุแบบทั่วไป การตรวจสอบขวดเปล่า เครื่องตรวจสอบขวดเปล่า  การตรวจสอบกระป๋องเปล่า การตรวจสอบระดับการใส่สาร อุปกรณ์ตรวจสอบอาหาร การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์แบบใส่สารแล้ว การแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใส่สารแล้ว อุปกรณ์การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์แก้ว ระบบการตรวจสอบ การแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต ระบบการตรวจสอบด้วยสายตา ระบบที่เกี่ยวกับภาพเห็น  การตรวจสอบด้วยเอ็กซ์เรย์

กลับไปด้านบน