< กลับไปที่โพสต์บล็อกทั้งหมด

การใช้ระบบการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับระบบอื่น – ปัจจัยสำคัญประกอบการพิจาณรา

โดย รอนด้า เนลสัน ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

Package Inspection Integration

การผลิตอาหารและเครื่องดื่มเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง บรรดาผู้ผลิตต้องการเป็นคนแรกที่นำเสนอผลิตใหม่ ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และทำให้ลูกค้ามีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์

Package Inspection Integration

ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงนี้ ประสิทธิภาพ และกำลังการผลิตจะต้องใช้ระบบที่มีกำลังและใช้งานได้อัตโนมัติ เพื่อใช้ตรวจสอบในสายการผลิต ผู้ผลิตต้องใช้ระบบการตรวจสอบที่ตรวจจับตำหนิด้วยความรวดเร็วและแม่นยำสูง

ในขณะที่มีตัวเลือกระบบการตรวจสอบมากมาย ผู้ผลิตควรพิจารณาถึงคุณค่าของระบบที่ใช้ร่วมกับระบบอื่น เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ระบบการบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปัจจุบันนี้ ระบบที่ใช้ร่วมกับระบบอื่นกำลังมีอิทธิพลในตลาด ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ ระบบนี้จะทำให้ผู้ผลิตสามารถ ตรวจสอบตำหนิบรรจุภัณฑ์ ระดับการเติมสาร ฉลากและกล่อง และคัดบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพ

ในขณะที่กำลังเลือกระ

บบการตรวจสอบ ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้

  • ระบบนี้สามารถปรับค่าได้ในอนาคตหรือไม่ กล่าวคือ เมื่อการผลิตของคุณเติบโตมากขึ้น ระบบการตรวจสอบของคุณอัพเกรด ปรับค่า และขยายได้หรือไม่
  • ต้องใช้เงินเท่าใดในการอบรมพนักงาน จะเป็นการลงทุนเรื่อย ๆ หรือเป็นการลงทุนครั้งเดียว
  • ระบบนี้จะเพิ่มมูลค่าในสายการผลิตหรือไม่ ระบบนี้จะเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิตหรือไม่ และวัดผลได้หรือไม่
  • จะมีคนใช้เครื่องจักรเพิ่มขึ้นหรือน้อยลง ผลที่เกิดขึ้นภายในบริษัทเป็นอย่างไร
  • คุณจะต้องเก็บอะไหล่เพิ่มเติม หรือระบบที่ใช้ร่วมกับระบบอื่นจะช่วยลดจำนวนอะไหล่ที่ต้องใช้หรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นทางการเงินเป็นอย่างไร
  • ดังที่รู้กัน ผลตอบแทนจากการลงทุนสำคัญที่สุด ในกรณีที่ระบบนี้ใช้ร่วมกับระบบอื่น ระบบนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตอย่างไร คุ้มค่าการลงทึนหรือไม่ และสามารถคำนวณได้ว่าประหยัดได้เท่าใด
  • ประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้ที่เรารู้ว่าสำคัญ การลดจำนวนข้อเรียกร้องและเรียกผลิตภัณฑ์กลับมาตรวจสอบจะมีประโยชน์ทางการเงินหรือไม่

ฟิลเทคนำเสนอระบบการตรวจสอบที่หลากหลายสำหรับการใช้งานทุกแบบ โปรดติดต่อเรา เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วยระบบการตรวจสอบของเรา

 

ใส่ความเห็น

กลับไปด้านบน