การตรวจสอบกระป๋องเปล่าและเต็ม

การตรวจสอบกระป๋องเปล่า

กระป๋องเปล่าที่มีจุดบกพร่องที่ด้านใน ฐาน หรือ ริมของกระป๋อง ซึ่งอาจเป็นสิ่งปนเปื้อน ความเสียหาย และวัตถุแปลกปลอม จะถูกคัดทิ้งออกจากสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนถึงเครื่องเติม สามารถทำการตรวจสอบการติดฉลากที่กระป๋องได้ในขั้นตอนการตรวจสอบกระป๋องเปล่านี้

จุดบกพร่องทั่วไปในกระป๋องเปล่า

 • ร่องหรือรอยย่น
 • จุดบกพร่องในการเคลือบ
 • รอยบุบ
 • วัตถุแปลกปลอม
 • รูปร่างของกระป๋องโดยรวมโค้งงอ
 • การปิดผนึกขอบที่ไม่เหมาะสม

ทางออกของการตรวจสอบกระป๋องเปล่า

INTELLECTEmpty Can เป็นระบบตรวจสอบการมองเห็นที่กำหนดสูงตรวจพบข้อบกพร่องในกระป๋องที่ว่างเปล่า.

เรียนรู้เพิ่มเติม

การตรวจสอบกระป๋องเต็ม

รอยข่วนในกระป๋องอะลูมิเนียมที่เติมของเหลวแล้วจะเป็นสัญญาณเตือนความยุ่งยากที่เกิดขึ้นใหม่ รูเจาะที่ตรวจไม่พบอาจทำลายผลิตภัณฑ์ทั้งลัง และกระป๋องที่บรรจุของเหลวไม่เต็มทำให้ลูกค้าร้องเรียนหากปล่อยออกไปสู่ตลาด
ฟิลเท็กทำการตรวจสอบด้วยรังสีเอ็กซ์และแกมม่าเพื่อทำให้การตรวจสอบสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าในกระป๋องเชื่อถือได้ เช่นระดับของเหลวในประป๋อง และระดับความดัน

จุดบกพร่องในกระป๋องเต็ม

 • ความดันของบรรจุภัณฑ์ (การตรวจสอบ DUD)
 • ระบบบกพร่อง
 • รอยบุบ หรือรอยแตก
 • ระดับการบรรจุสาร
 • ดาวน์แคน
 • การปิดผนึก

ทางออกการตรวจสอบกระป๋องเต็ม

Intellect อิสเตอร์เฟสตรวจสอบการบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานแบบครบวงจร

เรียนรู้เพิ่มเติม

3XR & 3G ฟิลเท็ก3เอ็กซ์อาร์ เอ็กซ์เรย์ 3จี, ใยแก้ว และระบบตรวจสอบการใส่รังสีแกมมา

เรียนรู้เพิ่มเติม

INTELLECTPressure การตรวจสอบความดันโอราเท็ก เทคโนโลยีเลเซอร์สแกนแบบหลายตำแหน่ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

For more detailed information regarding Full and Empty Can Inspection capabilities, container rejection, and installation, please contact your local sales representative.

ขอใบเสนอราคา
กลับไปด้านบน