ปรับปรุงข้อมูล : วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ที่คุณต้องการ โดยการเลือกแท็ปที่เหมาะสมในช่องการตั้งคุกกี้ที่แสดงด้านล่างของเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ “เว็บไซต์” ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ดาวน์โหลดเข้าอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์บางแห่ง คุกกี้มีประโยชน์ต่อการเปิดรูปแบบการทำงานและการใช้งานบางประการ รวมถึงการรับรู้อุปกรณ์ของคุณด้วย 

นโยบายนี้อธิบายถึงคุกกี้ที่เว็บไซต์ของเราใช้ จุดประสงค์ในการใช้คุกกี้ และสิทธิ์ของคุณ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ ณ เวลาใดก็ได้ และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลโดยทันทีหลังจากที่ประกาศลงบนเว็บไซต์ของเรา และจะนำไปใช้กับการใช้เว็บไซต์ของคุณหลังจาก “วันที่มีผล” ซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น

ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว  เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังในเว็บไซต์ของเราโดยมีเหตุผลหลายประการ รวมถึงการรับทราบว่าท่านเข้าใช้งาน จดจำสิ่งที่ท่านสนใจ ช่วยการท่องเว็บไซต์ของคุณ และจดจำคุณเพื่อให้คุณไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ เมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ช่วยคุณสมัครรับจดหมายข่าว อีเมล ใบเสนอราคา และวิเคราะห์วิธีท่องเว็บไซต์ของคุณ  และช่วยเราในด้านการตลาดและการโฆษณา

 

ประเภทของคุกกี้

คุกกี้ชั่วคราว เป็นคุกกี้แบบชั่วคราว ซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณปิดโปรแกรมการท่องเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบออกไป  โดยไม่ได้เก็บข้อมูลใด ๆ จากอุปกรณ์ของคุณ

คุกกี้ถาวร คือ คุกกี้ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณจนกว่าจะหมดอายุหรือถูกคุณลบทิ้ง คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้เรารับรู้ว่าคุณเป็นผู้ใช้ในปัจจุบัน และทำให้คุณใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมเมื่อกลับมาที่เว็บไซต์ หรือติดต่อรับบริการต่าง ๆจากเรา

คุกกี้ที่จำเป็น คือ คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเบื้องต้นในเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้จะทำให้คุณท่องเว็บไซต์และใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้ เช่น ช่วยระบุตัวตนของคุณเมื่อลงทะเบียนเข้าใจ จดจำข้อมูลที่คุณได้ขอรับบริการ หรือส่วนอื่น ๆ รวมทั้งการเข้าถึงพิ้นที่ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยในเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จะไม่เก็บข้อมูลของคุณเพื่อนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด และจะไม่จดจำว่าคุณได้ท่องเว็บไซต์ใดในอินเตอร์เน็ต เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าจะมีคุกกี้เหล่านี้ หากคุณป้องกันคุกกี้ลักษณะนี้ อาจมีผลต่อการใช้งานในเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ที่ไม่จำเป็น เป็นคุกกี้ที่ไม่จำเป็นต่อการใช้งานพื้นฐานในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอาจรวมถึง

คุกกี้เพื่อการทำงาน/การวิเคราะห์ คุกกี้เหล่านี้จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ และช่วยให้เราพัฒนารูปแบบการทำงานของเว็บไซต์ เช่น การจดจำว่าคุณได้เยี่ยมชมหน้าใด เป็นระยะเวลานานเท่าใด บันทึกคุณจะได้พบความผิดพลาดในเว็บไซต์หรือไม่ หรือเทคโนโลยีที่คุณใช้เข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บจะถูกรวบรวมและไม่ระบุว่าเป็นของใคร คุกกี้นี้จะไม่ถูกใช้เพื่อการโฆษณาในเว็บไซต์อื่น คุกกี้เพื่อการวิเราะห์บางประเภทอาจถูกบริษัทอื่นตั้งค่าหรือจัดการให้เรา เมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าจะมีคุกกี้เหล่านี้ หากคุณป้องกันคุกกี้ลักษณะนี้ อาจมีผลต่อการใช้งานในเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้เพื่อการใช้งาน/จดจำลักษณะเฉพาะบุคคล คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้คุณรับประสบการณ์การท่องเว็บไซต์ของเราที่ดีขึ้น เช่น การช่วยจำชื่อผู้เข้าใช้ ภาษาที่คุณใช้ หรือหน้าเพจเมื่อคุณกลับมาใช้ ข้อมูลที่คุกกี้เหล่านี้เก็บไว้อาจไม่ถูกระบุว่าใครเป็นเจ้าของ คุกกี้นี้จะไม่สืบค้นกิจกรรมการท่องเว็บไซต์อื่นของคุณ  คุกกี้นี้อาจถูกบริษัทอื่นตั้งค่าหรือจัดการให้เรา โดยเราต้องได้รับความยินยอมของท่านในการใช้คุกกี้เหล่านี้

คุกกี้เพื่อการโฆษณา/ระบุกลุ่มเป้าหมาย คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้เรานำเสนอโฆษณาที่คุณอาจสนใจ นอกจากนี้ คุกกี้เหล่านี้อาจวัดประสิทธิพลของโฆษณา โดยจำกัดจำนวนครั้งที่คุณจะได้ชม หรือบันทึกลิงก์ที่คุณใช้ในเว็บไซต์อื่น เราอาจเปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลอื่น นอกจากนี้ บุคคลอื่น ซึ่งอาจหมายถึงเครือข่ายการโฆษณา หรือหน่วยวิเคราะห์การท่องเว็บ อาจตั้งค่าคุกกี้ไว้ในเว็บไซต์ของเรา เราต้องได้รับความยินยอมของท่านในการใช้คุกกี้เหล่านี้

กรุณาทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสมในแท็ปความเป็นส่วนตัวที่ท่านต้องการ เพื่อจัดการคุกกี้ของคุณตามที่ต้องการ คุณยกเลิกการยินยอมของคุณ ณ เวลาใดก็ได้

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่:

FILTEC Customer Care
Attn: Marketing
3100 Fujita Street
Torrance, CA 90505
1-888-434-5832
marketing@filtec.com