การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์แก้วเปล่าและที่ถูกบรรจุเต็ม

การตรวจสอบข้อบกพร่องของแก้วเปล่า

ข้อบกพร่องที่พบในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วเปล่า ไม่ว่าจะเป็นแก้วที่ถูกส่งกลับมา หรือเกิดขึ้นจากผู้ผลิต จะเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายและเกิดการสิ้นเปลือง การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์แก้วเปล่าจะกระทำขึ้นระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาดและอุปกรณ์เติมสาร โดยจะตรวจสอบว่าไม่มีของเหลวเหลืออยู่ หรือแก้วที่เสียหายสัมผัสกับผลิตภัณฑ์

ข้อบกพร่องทั่วไปของบรรจุภัณฑ์แก้ว

 • รอยแตก
 • รอยร้าว
 • รอยครูดที่ขอบข้าง
 • ฐานแหว่ง
 • มีของเหลวหรือสารที่กัดกร่อนเหลืออยู่
 • ผิวไม่เรียบเสมอกัน
 • สิ่งแปลกปลอม
 • และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทางออกของการตรวจสอบแก้วเปล่า

OmniVision3 ออมนิวิชั่น3 ระบบการตรวจสอบผิวขวดทั้งหมด

เรียนรู้เพิ่มเติม

การตรวจสอบข้อบกพร่องของแก้วที่ถูกบรรจุเต็ม

ข้อบกพร่องของบรรจุภัณฑ์แก้วที่บรรจุเต็มทำให้เกิดความเสียหายหลายล้านดอลลาร์ต่อผลิตภัณฑ์และคำตำหนินับล้านจากผู้บริโภค การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดและโปรแกรมการวิเคราะห์ในสายการผลิตสามารถป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายไปถึงมือลูกค้าปลายทางและรักษาให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อบกพร่องทั่วไปของแก้วที่ถูกบรรจุเต็ม

 • เติมมากเกินไปหรือเติมน้อยไป
 • ฝาปิดไม่แน่น หรือฝาอยู่ในตำแหน่งสูง
 • มีวัสดุลอยในขวด
 • มีรอยแตกที่ผิว
 • มีวัสดุจมในขวด
 • ขวดแตก
 • ท่ออากาศแตก
 • ฉลาก รหัสวันที่ ไม่ถูกต้อง
 • ฝาผิด หรือฝาหาย

ทางออกของการตรวจสอบแก้วที่ถูกบรรจุเต็ม

INTELLECTClosure ตรวจสอบพื้นที่ปิดของหมวกและครอบฟันเพื่อหาข้อบกพร่อง

เรียนรู้เพิ่มเติม

Intellect อิสเตอร์เฟสตรวจสอบการบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานแบบครบวงจร

เรียนรู้เพิ่มเติม

3XR & 3G ฟิลเท็ก3เอ็กซ์อาร์ เอ็กซ์เรย์ 3จี, ใยแก้ว และระบบตรวจสอบการใส่รังสีแกมมา

เรียนรู้เพิ่มเติม

INTELLECTPressure การตรวจสอบความดันโอราเท็ก เทคโนโลยีเลเซอร์สแกนแบบหลายตำแหน่ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

INTELLECTLABEL วิชั่น ซึ่งเป็นโมดุลระบบการตรวจสอบระดับการใส่สาร การปิด และฉลาก เร

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการตรวจสอบขวดเปล่าและก้วที่ถูกบรรจุเต็ม การคัดบรรจุภัณฑ์ออก และการติดตั้ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ขายประจำท้องที่ของคุณ

ขอใบเสนอราคา
กลับไปด้านบน