มีผลบังคับใช้/ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฟิลเทคมุ่งป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบางประการที่ได้จากคุณ และที่คุณได้กรอกเมื่อเข้าเว็บไซต์นี้ ด้วยลักษณะธุรกิจของเรา เราจำเป็นต้องรวบรวมและรักษาข้อมูลซึ่งมีลักษณะเป็นส่วนตัว ซึ่งคุณต้องการให้เราป้องกัน

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นี้จะอธิบายถึงนโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลที่คุณได้กรอกหรือที่เราได้รับ ซึ่งเกี่ยวข้องการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะนำไปบังคับใช้กับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ และเมื่อคุณได้เข้าเว็บไซต์นี้ จะหมายความว่าเราเข้าใจว่าการเก็บ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายนี้ (ซึ่งรวมถึงนโยบายคุกกี้ของเรา)  กรุณาอ่านนโยบายนี้ด้วยความระมัดระวังก่อนการใช้เว็บไซต์นี้ หรือส่งข้อมูลใด ๆ มาให้แก่ทางเรา

ติดต่อเราอย่างไร หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ ความเป็นส่วนตัวของคุณ หรือนโยบายของเรา หรือการประนีประณอมต่อการป้องกันข้อมูลใด ๆ ของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่

 

ฟิลเทค แผนกดูแลลูกค้า

ส่งถึง: ฝ่ายการตลาด

3100 ถนน ฟูจิตะ

ทอร์เรนซ์, แคลิฟอร์เนีย 90505

1-888-434-5832

 

marketing@filtec.com

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย         ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนนโยบาย ณ เวลาใดก็ได้ หากเราเปลี่ยนแปลงข้อความสำคัญในนโยบายนี้ เราจะแจ้งผ่านเว็บไซต์หรือวิธีการอื่น ๆ หรือให้คุณได้มีโอกาสดูการเปลี่ยนแปลงก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผล และนโยบายดังกล่าวจะนำมาบังคับใช้ภายหลังจาก “วันมีผลบังคับใช้” ซึ่งระบุไว้ด้านบน คุณเข้าใจและตกลงว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณครั้งต่อไปหลังจากวันมีผลบังคับใช้ จะหมายความว่า การเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูลของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายที่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลแล้ว

 

ยกเว้นหากเราได้รับความยินยอมจากคุณ หรือตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะจัดการข้อมูลที่ได้รับมาจากคุณผ่านเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดในนโยบาย ณ เวลาที่เก็บข้อมูล

 

ข้อมูลที่เราเก็บ     ตามที่คุณทราบ เราอาจเก็บข้อมูลจากหลายแห่งเพื่อดำเนินเว็บไซต์และธุรกิจ ซึ่งจะสอดคล้องกับจุดประสงค์อื่น ๆ ที่ได้ระบุไว้ ณ ที่นี้

 • ข้อมูลที่คุณให้ คุณอาจให้ข้อมูลดังตัวอย่างต่อไปนี้
  • ข้อมูลเพื่อการติดต่อและการระบุตัวตน
   • ชื่อคุณ
   • อีเมลแอดเดรส
   • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
   • วันเกิด
   • ที่อยู่ที่บ้านและที่ทำงาน
   • ชื่อบริษัท
   • ตำแหน่ง
  • ส่งจดหมายข่าวหรือเอกสารแจ้งอื่นในลักษณะที่คล้ายคลึง หรือขอใบเสนอราคา
   • ชื่อคุณ
   • อีเมลแอดเดรส
   • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
   • ที่อยู่ที่บ้านและที่ทำงาน
   • ชื่อบริษัท
   • ตำแหน่ง

 

 • เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หากคุณกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ในเว็บไซต์ เราอาจเก็บข้อมูลที่ได้รับจากเอกสาร/แบบฟอร์มนั้น
 • การโพสต์ข้อมูลในเว็บไซต์ของเรา หากคุณลงข้อมูลในเว็บไซต์ เราอาจเก็บข้อมูลที่ได้จากโพสต์นั้น ๆ
 • ซื้อ/รับผลิตภัณฑ์ บริการ ใบเสนอราคา หรือข้อมูลจากทางเรา หากคุณซื้อหรือรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือขอใบเสนอราคาจากทางเรา เราอาจเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ชื่อคุณ
  • ข้อมูลติดต่อ
  • วิธีการทำการตลาดและติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการ
  • ข้อมูลประเภทอื่น ๆ ที่คุณเลือกให้ทางเรา หรือทางเราอาจได้รับจากคุณ

 

คุณไม่ต้องให้ข้อมูลด้านบนเพื่อเข้าใช้ส่วนอื่น ๆ ของเว็บไซต์

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ของคุณ เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บไซต์ของคุณ ซึ่งรวมถึง การดูหรือการคลิกข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้และอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (ไอพี) เพื่อระบุตัวตนของคุณและบันทึกการใช้เว็บไซต์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดู นโยบายคุกกี้ของเราด้านล่าง
 • เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างข้อมูลเฉพาะกลุ่ม และส่งโฆษราให้คุณในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น รวมถึงที่ที่ระบุในส่วนของโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตซึ่งจะระบุด้านล่างนี้

 

เราอาจทำงานกับบริษัทอื่น และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พิกัดของเราหรือแสดงพิกัดในเว็บไซต์ของบริษัทอื่น หรือในโฆษณาของบริษัทอื่น เพื่อพัฒนาสถิติว่าเกี่ยวกับความถี่ในการคลิกโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของเรา ที่นำไปสู่การซื้อผลิตภัณฑ์ หรือการดำเนินการอื่น ๆ ในเว็บไซต์อื่น ๆ เว็บเพจของเรามีการแจ้งพิกัดโดยบุคคลที่สาม ซึ่งช่วยให้เราสะสมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับประสิทธิผลในการส่งเสริมการขายหรือการดำเนินการในเว็บไซต์อื่น ๆ การแจ้งพิกัดในเว็บนี้จะช่วยให้บริษัทอื่นสามารถตั้งค่าหรืออ่านคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้

 

 • ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อการตรวจสอบการใช้เว็บไซต์ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เราอาจเก็บข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการใช้ในเว็บไซต์ เพื่อใช้วิเคราะห์ เช่นบริการของกูเกิลอนาลิติกส์ ข้อมูลดังต่อไปนี้อาจประกอบด้วย จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือในส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือเพจใดเพจหนึ่งของเว็บไซต์ เว็บไซต์อื่น ๆ ที่แจ้งให้ผู้เยี่ยมชมเข้าเว็บไซต์นี้ หน้าของเว็บไซต์ที่ผู้เยี่ยมชมใช้เป็นทางเข้าหรือทางออกบ่อย การใช้เบราเซอร์และระบบดำเนินการ และเวอร์ชั่นที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้ บริการวิเคราะห์อาจส่งข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอื่นหากต้องทำตามกฎหมาย หรือหากบุคคลอื่นต้องมีข้อมูลดังกล่าวแทนผู้ให้บริการ เพื่อรวมรวมข้อมูลนี้ เราอาจจัดเก็บ
  • ไอพีแอดเดรสของคุณ
  • เวอร์ชั่นระบบดำเนินการของคุณ
  • เวอร์ชั่นเบราเซอร์ของคุณ
  • หน้าที่คุณเยี่ยมชมในเว็บไซต์
  • ระยะเวลาที่คุณใช้ในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์
  • เว็บไซต์ที่มีลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
  • คำค้นหาที่คุณใช้ในเสิร์จเอ็นจิน ซึ่งมีลิงก์ให้คุณเข้าเว็บไซต์ของเรา ฯลฯ

 

เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์คุณ เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ ข้อมูลนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับคุณในลักษณะส่วนตัว หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณส่งผ่านเว็บไซต์ และเราจะไม่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ

 

 • คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง ตามที่แสดงรายละเอียดข้างต้น และภายใต้ นโยบายคุกกี้ ของเรา เราจะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ พิกเซลแท็ก เครื่องมือวิเคราะห์เบราเซอร์ บันทึกเซิร์ฟเวอร์ และพิกัดเว็บ เพื่อที่ระบบจะได้รู้จักคุณเมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อช่วยให้เราพัฒนาคุณภาพของการให้บริการเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการและโฆษณาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ ประเมินจำนวนผู้เข้าชม สืบค้นการเยี่ยมชมย้อนหลัง และหากเป็นไปได้ ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ และติดตามสถานะของคุณตามโปรโมชั่น การแข่งขัน และการชิงโชค เราไม่เชื่อมยูอาร์แอล หรือ ไอพีของคุณ

 

กับข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้คุกกี้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุกกี้ของเรา

 

คุณอาจควบคุมคุกกี้ หรือป้องกันหรือห้ามการติดตั้งหรือจัดเก็บคุกกี้ผ่านการตั้งค่าเบราเซอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น เว็บไซต์อาจจะทำงานไม่ถูกต้อง กรุณาไปที่ ส่วนการช่วยเหลือของเบราเซอร์ของคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ใช้คุกกี้

 

สำคัญ เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ คุณยินยอมให้เราดำเนินการกับข้อมูลใด ๆ เพื่อการวิเคราะห์และการใช้งานตามที่ระบุด้านบน

 

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว เราจะใช้ข้อมูลของคุณที่ได้รับมาจากคุณตามจุดประสงค์ของการจัดเก็บ และตามที่กฎหมายอนุญาต และใช้ตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามสัญญาให้สำเร็จ หรือที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

 • ตอบคำขอข้อมูลของคุณ ซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
 • เพื่อติดต่อกับคุณ เราจะส่งข้อความเกี่ยวกับการแสดงเว็บไซต์ ความปลอดภัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการบริการ โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถยกเลิกการรับข้อความบริการจากทางเราได้ ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัยและกฎหมาย
 • เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและการพัฒนา เราใช้ข้อมูล รวมถึงความเห็นตอบกลับจากผู้คน เพื่อทำการวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ บริการและผลิตภัณฑ์ ที่เราจัดหาให้คุณ
 • เพื่อการดำเนินธุรกิจประจำวันอื่น ๆ เช่น การดำเนินการชำระเงิน การจัดการบัญชีการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการสัญญา การบริหารสารสนเทศและเว็บไซต์ การทำงานให้สำเร็จ การวิเคราะห์ การป้องกันการปลอมแปลง การปกครององค์กร การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่คุณได้ซื้อ หรือขอ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การทำการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราคิดว่าคุณอาจจะสนใจ เช่น การส่งจดหมายข่าวหรือโปรโมชั่นโดยใช้วิธีการสื่อสารที่คุณต้องการ
 • เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลของคุณถูกต้อง และทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการเหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ

 

เราเปิดเผยข้อมูลของคุณอย่างไร      โดยทั่วไปแล้ว เราจะไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนข้อมูลของคุณให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเครือของเรา (บริษัทอื่นที่ไม่ใช่ฟิลเทค) ยกเว้นหากคุณยินยอมตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หรือตามที่กฎหมายจะอนุญาต เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณตามเหตุผลเดียวกับที่เราใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยให้บริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นทราบ ตามที่เราเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้สำเร็จตามจุดประสงค์ต่าง ๆ

 

 • ผู้ขายรายอื่น เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนี้ให้ผู้ขายรายอื่น ปกติบริษัทเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่เราให้เพื่อจุดประสงค์อื่น
  • เพื่อดำเนินการตามที่คุณยินยอมหรือสั่ง
  • เพื่อจัดการเว็บไซต์
  • เพื่อดำเนินการชำระเงิน และการขอรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือใบเสนอราคา
  • เพื่อส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อเสนอต่าง ๆ ให้คุณ
  • เพื่อดำเนินกิจกรรมการตลาดและรักษาระบบบริหารวามสัมพันธ์กับลูกค้า
  • เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ โดยการช่วยหาบริการที่คุณต้องการโดยเฉพาะ โดยการวิเคราะห์และเทคโนโลยีอื่น ๆ พร้อมกับวิธีการบริการแบบอื่นด้วย
  • เพื่อรักษาประโยชน์และสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา เช่นการตอบหมายศาลและการแก้ต่างคดี
  • เพื่อป้องกันการปลอมแปลง การกระทำที่ผิดกฎหมาย (เช่น การระบุและตอบสนองต่อการเจาะโปรแกรมอย่างผิดกฎหมาย หรือการใช้เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันมือถือในทางที่ผิด) และเรียกร้องความรับผิดชอบอื่น ๆ และ
  • เพื่อตรวจสอบและดำเนินการแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อการจ้างงาน

 

เราเลือกบริษัทในเครือและบริษัทอื่นที่มีมาตรฐานที่คล้ายคลึงกับเรา เกี่ยวข้องกับการป้องกันข้อมูล ปกติแล้วบริษัทเหล่านี้ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่เราเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ

 

การดำเนินการทางกฎหมาย ความปลอดภัย การแก้ต่างคดี และการป้องกัน          เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณหากกฎหมาย หมายศาล และขั้นตอนทางกฎหมายกำหนดให้กระทำเช่นนั้น นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณหากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นและชอบโดยเหตุผลในการ

 

 • แสดงความสัมพันธ์กับคุณ
 • สอบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือช่วยหน่วยงายบังคับคดี
 • ป้องกันความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ หรือ
 • สอบสวนและให้ทางเราได้แก้ต่างข้อกล่าวหาหรือคำฟ้องของบุคคลอื่น

 

การเปลี่ยนแปลงการควบคุมและการขาย          เราสามารถเปิดเผย ขาย มอบหมาย หรืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการดำเนินธุรกรรมบางประการ เช่นการขาย การได้มา การควบ การเปลี่ยนแปลงการควบคุม หรือการเตรียมการเพื่อธุรกรรมเหล่านี้ ในกรณีนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมตามสถานการณ์ และจะให้ผู้รับตกลงป้องกันข้อมูลส่วนตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งคล้ายคลึงกับนโยบายฉบับนี้ องค์กรที่ได้รับทรัพย์สินสำคัญของบริษัทจะมีสิทธิ์ใช้ข้อมูล หากสอดคล้องกับนโยบายนี้หรือเป็นไปตามความเห็นชอบของคุณ

 

ข้อมูลโดยรวมหรือข้อมูลที่ระบุตัวตนไม่ได้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลโดยรวมหรือข้อมูลที่ระบุตัวตนไม่ได้ ที่มาจากข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลเหล่านั้นจะไม่ระบุตัวตนของคุณหรือบุคคลอื่น

 

ปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย          เว็บไซต์นี้ใช้ปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย (เช่น เฟสบุค ลิงค์อิน  ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม) เพื่อให้คุณแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่นได้ง่าย เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ผู้ดำเนินการโซเชียลปลั๊กอินจะวางไฟล์คุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้ผู้ดำเนินการนั้นรู้จักบุคคลที่เคยเข้าเว็บไซต์ ของเรา หากคุณเข้าระบบเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย (เช่น เฟสบุค ทวิตเตอร์) ในขณะที่ค้นหาเว็บไซต์ของเรา  โซเชียลปลั๊กอินจะอนุญาตให้โซเชียลมีเดียนั้นแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานในเว็บไซต์ของเรากับผู้ใช้รายอื่นของโซเชียลมีเดียนั้น เช่น ปลั๊กอินเฟสบุคจะอนุญาตให้เฟสบุ๊คแสดงว่าคุณกดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นในหน้าของคุณให้เพื่อนเฟสบุคของคุณทราบ โซเชียลปลั๊กอินเฟสบุคจะให้คุณเห็นกิจกรรมที่เพื่อนในเฟสบุคทำในเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่ควบคุมเนื้อหาที่มีอยู่ในปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซเชียลปลั๊กอินจากเว็บไซต์อื่น ๆ คุณควรดูข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผยข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านั้น

 

การป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล

ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยสำหรับข้อมูลของคุณหรือบุคคลอื่นระบบใดที่ป้องกันได้ 100% แม้ว่าเราจะพยายามรักษาข้อมูลส่วนตัวตามขั้นตอน เพื่อไม่ให้ถูกขัดขวาง ประเมิน ใช้ หรือเปิดเผย โดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่เราไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม เราได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับผ่านทางเว็บไซต์ เช่น เราอาจใช้โปรแกรมรักษาความปลอดภัยซึ่งมีการควบคุมการจัดการ เทคนิค และควบคุมเอกสาร ซึ่งมีเพื่อป้องกันความปลอดภัยข้อมูลจากการใช้ที่ผิดกฎหมาย การเข้าถึงหรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เราจะใช้ระบบการรักษาข้อมูลซีเคียว ซอกเก็ต เลเยอร์ (เอสเอสแอล) เพื่อรักษาข้อมูลที่ส่งผ่านอินเตอร์เน็ตเข้าเว็บไซต์ของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันว่าข้อมูลอาจถูกเข้าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลาย ซึ่งเกิดจากการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยทางการบริหาร เอกสาร หรือทางเทคนิค

 

ป้องกันการติดตาม “ป้องกันการติดตาม” เป็นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่คุณตั้งค่าได้ในเบราเซอร์ค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ซึ่งส่งสัญญาณให้เว็บไซต์ว่าคุณไม่ต้องการให้ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ติดตามข้อมูลการค้นหาเว็บไซต์บางประการที่เกี่ยวกับคุณ

 

เราไม่เก็บข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์ของผู้ใช้ที่ระบุตัวตนของคุณ  รวมถึงการใช้ร่วมกับเว็บไซต์ของบุคคลอื่น เราไม่รับคำสั่ง “ป้องกันการติดตาม” จากเบราเซอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณซึ่งเปิดการใช้งานตามค่าที่เลือกของคุณ ซึ่งเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนตัว

 

เกี่ยวกับการใช้งานออนไลน์ย้อนหลัง หรือการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของบุคคลอื่น

 

ตามที่จะระบุไว้ในส่วนของการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตด้านล่าง เราจะเข้าเครือข่ายการโฆษณาออนไลน์ซึ่งจัดการโดยบุคคลอื่น และเราสามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในเว็บไซต์กับเครือข่ายเหล่านั้น ซึ่งอาจเป็นการติดตามกิจกรรมออนไลน์ย้อนหลังหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

 

การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต และการโฆษณาเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย

 

เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้และให้ประสบการณ์ที่ปรับปรุงรูปแบบตามความสนใจเฉพาะบุคคล และเราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราต่อเครือข่ายออนไลน์ที่จัดการโดยบุคคลอื่น เครือข่ายการโฆษณานี้จะติดตามกิจกรรมออนไลน์ย้อนหลังและกิจกรรมที่คุณทำกับเว็บไซต์อื่นโดยการเก็บข้อมูลอัตโนมัติและใช้ข้อมูลเพื่อแสดงโฆษณาที่สอดคล้องกับความสนใจเฉพาะด้านของคุณ ข้อมูลที่เก็บหมายรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่นเพจที่คุณดู การเก็บข้อมูลและการโฆษณาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของเราหรือบุคคลอื่น ซึ่งเข้าร่วมกับเครือข่ายการโฆษณา เช่นเว็บไซต์ที่รับโฆษณาจากเครือข่ายโฆษณา จึงเป็นเหตุให้คุณอาจพบโฆษณาบางอย่างในเว็บไซต์อื่นตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณกระทำมาก่อนหน้าในเว็บไซต์ของเรา หรือพบโฆษณาในเว็บไซต์ของเราที่เป็นผลมาจากกิจกรรมในเว็บไซต์อื่นเช่นกัน

 

เราอาจใช้บริการของบุคคลอื่น ซึ่งทำให้เราทราบข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับฟิลเทค ระบบการดำเนินการ ยูสเซอร์-เอเจนท์ สตริง ไอพีแอดเดรส เบราเซอร์อินเตอร์เน็ต แบบอักษรที่ติดตั้ง และข้อมูลอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงของรหัสผู้ใช้นิรนาม  ซึ่งสามารถใช้เพื่อแสดงโฆษณาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของฟิลเทค ให้คุณได้เห็นในเว็บไซต์อื่นหรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น บริการเหล่านี้จะใช้รหัสผู้ใช้นิรนาม ซึ่งไม่มีข้อมูลส่วนตัวใด ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วย

 

สหพันธ์การโฆษณาดิจิตัล (ดีเอเอ) ได้สร้างแนวทางผู้โฆษณาออนไลน์ และมีกลไกสำหรับผู้โฆษณาให้ปฏิบัติตามทางเลือกของลูกค้าซึ่งเกี่ยวกับโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค

 

ลิงค์สู่เว็บไซต์อื่น        เราอาจให้ลิงค์ไปเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นภายนอกเว็บไซต์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณเท่านั้น คุณทราบและตกลงว่าเราไม่รับผิดชอบว่าเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นจะมีจริงหรือไม่ และไม่รับประกันและรับผิดชอบต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่นใด ที่มีอยู่ในเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น เราไม่รับผิดชอบความเป็นส่วนตัวหรือการดำเนินการอื่น ๆ ในเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่รับรองความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนตัวซึ่งคุณได้ให้ไว้ หรือถูกเว็บไซต์อื่นเก็บข้อมูล เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ในลิงค์เหล่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก เว็บไซต์นี้ไม่แสดงต่อเด็ก เพราะผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์มีจุดประสงค์ให้บุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไปได้ชม บริษัทไม่มีเจตนาเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวจากเด็ก หากคุณกังวลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเด็ก คุณอาจใช้เทคโนโลยีกรองเว็บไซต์ หรือควบคุม หรือจำกัดการเข้าใช้เว็บไซต์นี้

 

กฎหมายควบคุม นโยบายนี้อยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นสำคัญของแคลิฟอร์เนีย โดยไม่ขัดต่อหลักการทางกฎหมาย อำนาจในการพิจารณาคดีสำหรับคดีที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะเป็นของศาลประจำรัฐหรือสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนีย หากพบว่าข้อสัญญาใดไม่ถูกต้อง ตามการพิจารณาของศาลที่มีอำนาจ ความไม่ถูกต้องของข้อสัญญานั้นจะไม่มีผลต่อความถูกต้องของข้อสัญญาอื่นในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์

 

ตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ      คุณสามารถจำกัดข้อมูลซึ่งคุณให้กับทางเรา แต่ถ้าคุณเลือกไม่ให้ข้อมูลที่ขอบางประการ คุณไม่สามารถเข้าถึงบริการ ข้อเสนอ และเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ คุณสามารถจำกัดการติดต่อสื่อสารที่เราอาจส่งให้คุณ ตามขั้นตอนการยกเลิกและถอนการลงทะเบียนที่จะระบุดังต่อไปนี้ เรามุ่งทำตามคำขอที่ชอบด้วยเหตุผล แต่อาจมีควมล่าช้าในการดำเนินการตามคำขอเหล่านั้น

 

เพื่อไม่รับอีเมล โทรศัพท์ และจดหมายการตลาดของฟิลเทค คุณอาจดำเนินการตามทางเลือกดังต่อไปนี้ (1) อีเมล marketing@filtec.com และพิมพ์ “ยกเลิกสื่อการตลาดทั้งหมด” ในช่องหัวข้อ (2) โทร 1-888-434-5832 หรือ (3) ส่งคำขอของคุณทางจดหมายไปที่ ฟิลเทค แผนกดูแลลูกค้า – 3100 ถนนฟูจิตะ ทอร์เรนซ์ แคลิฟอร์เนีย 90505 โปรดใส่ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลแอดเดรสในคำขอของคุณ และหากเป็นไปได้ ให้เราทราบว่าคุณได้ให้ข้อมูลดังกล่าวต่อเราในครั้งแรกอย่างไร

 

เพื่อหยุดรับจดหมายการตลาด คุณอาจเลือกคลิกลิงค์ “ถอนการลงทะเบียน” ในอีเมลการตลาดที่คุณได้รับจากเรา และอัพเดทค่าต่าง ๆ ตามความต้องการที่เว็บเพจ

 

โปรดทราบว่าแม้ว่าคุณจะยกเลิกรับสื่อส่งเสริมการขายแล้ว เราอาจจำเป็นต้องติดต่อคุณหากมีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่สำคัญซึ่งเกี่ยวกับบัญชีของคุณ

 

พลเมืองแคลิฟอร์เนีย หากคุณเป็นพลเมืองแคลิฟอร์เนีย กรุณาอ่านข้อความดังต่อไปนี้

 • มาตรา 1798.83 แห่งกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนีย อนุญาตให้คุณขอข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยสมาชิกบางคนของบริษัท ให้บุคคลอื่นทราบ เพื่อการตลาดทางตรงของบุคคลอื่น การขอดังกล่าวอาจเป็นการขอครั้งเดียวต่อปี และ หากกฎหมายนี้บังคับใช้ได้ ข้อมูลจะต้องประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ชื่อ และที่อยู่ของธุรกิจต่าง ๆ ที่เราได้

เปิดเผยข้อมูลลูกค้าในปีก่อนที่จะกระทำการดังกล่าว (เช่น หากขอในปี พ.ศ. 2561 จะได้รับข้อมูลที่เราเปิดเผยในปี พ.ศ. 2560) คุณอาจส่งคำขอโดยใช้ข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้

 

ฟิลเทค แผนกดูแลลูกค้า

ส่งถึง: ฝ่ายการตลาด

3100 ถนน ฟูจิตะ

ทอร์เรนซ์, แคลิฟอร์เนีย 90505

1-888-434-5832

data.protection@filtec.com

 

 • หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี และเป็นผู้ใช้ลงทะเบียนเว็บไซต์ซึ่งมีนโยบายนี้อยู่ กฎหมายแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้คุณขอและสามารถลบข้อมูลที่คุณได้โพสต์สู่สาธารณะไว้ คุณอาจส่งคำขอโดยใช้ข้อมูลการติดต่อด้านท้ายนโยบายนี้ โปรดทราบว่าคำขอดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับประกันว่าเราจะลบข้อมูลที่คุณได้โพสต์ไว้ได้ทั้งหมด และอาจมีกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดหรือไม่อนุญาตให้ลบข้อมูลดังกล่าวแม้ว่าจะได้รับการร้องขอ

 

บุคคลที่อาศัยในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“อีอีเอ”) หากคุณอาศัยอยู่ในเขต อีอีเอ กรุณาอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้

 

ข้อมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บและดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของเรา เราพยายามดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากข้อมูลที่ระบุไว้ด้านบน พลเมืองที่อาศัยในเขตเศรษฐกิจยุโรปจะต้องทราบว่าเราอาจเก็บและดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อเป็นประโยชน์ทางกฎหมายเพื่อธุรกิจ หรือธุรกิจของบุคคลอื่น และตามจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 

 • เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรามี
 • เพื่อเข้าใจคุณมากขึ้น ในฐานะลูกค้า เพื่อให้เราปรับปรุงการบริการให้เข้ากับคุณ
 • เพื่อโต้ตอบหรือสื่อสารกับคุณ หรือแจ้งให้คุณทราบกิจกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือส่งจดหมายข่าวหรือการสื่อสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา และเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์
 • เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเสนอให้คุณในเว็บไซต์
 • เพื่อทำการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลการจัดการเว็บไซต์
 • เพื่อตรวจสอบว่าเว็บไซต์ทำงานอย่างมีประสิทธิผล
 • เพื่อการจัดการเว็บไซต์รวมถึงการตอบคำถามและข้อเรียกร้อง
 • เพื่อกิจกรรมการตลาดและการโฆษณา (นอกเหนือจากกิจกรรมที่เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณให้เราติดต่อคุณ หรือเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณให้กับบุคคลอื่น)
 • เพื่อวิเคราะห์และพัฒนากลยุทธ์การตลาด
 • เพื่ออนุญาตให้คุณเข้าร่วมกับกิจกรรมที่มีการโต้ตอบซึ่งเกี่ยวกับบริการของเราโดยสมัครใจ
 • เพื่อป้องกันการปลอมแปลงและกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมายอาญา
 • เพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล
 • เพื่อทำตามและบังคับตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานอุตสาหกรรม และนโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆ เช่นข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ และ
 • เพื่อกระทำตามและปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา

 

เราอาจเก็บและดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อจำเป็นเพื่อดำเนินการตามสัญญากับคุณ ซึ่งอาจรวมถึง

 • การจัดหาและส่งผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการดำเนินการตามคำสั่งของคุณ หรือ
 • การดำเนินการ การบันทึก และการติดตามการซื้อ การชำระเงิน การส่งคืน การซื้อชิ้นส่วน การขอรับบริการและการรับประกัน รวมทั้งการให้การสนับสนุน

เราอาจเก็บและดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณหากคุณให้คำยินยอมกับเราเพื่อกระทำการดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ด้านบน

 • เพื่อดำเนินการและประเมินการขอสมัครงานของคุณ (นอกเหนือจากกรณีที่เราสามารถทำได้ตามการรักษาประโยชน์ตามกฎหมายดังที่ระบุไว้ด้านบน)
 • เพื่อลงทะเบียนรับจดหมายข่าวหรือการสื่อสาร อัพเดทความสนใจของคุณเพื่อการตลาดในแบบฟอร์มที่เราจัดหาให้ (นอกเหนือจากกรณีที่เราสามารถทำได้ตามการรักษาประโยชน์ตามกฎหมายดังที่ระบุไว้ด้านบน) และ
 • เพื่อกิจกรรมทางการตลาด หรือเพื่อเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณกับคู่ค้าที่เป็นบุคคลอื่น (นอกเหนือจากกรณีที่เราสามารถทำได้ตามการรักษาประโยชน์ตามกฎหมายดังที่ระบุไว้ด้านบน)

 คุณอาจยกเลิกการยินยอมให้เราดำเนินการเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนตัว ณ เวลาก็ได้โดยการติดต่อ

  

ฟิลเทค แผนกดูแลลูกค้า

ส่งถึง: ฝ่ายการตลาด

3100 ถนน ฟูจิตะ

 ทอร์เรนซ์, แคลิฟอร์เนีย 90505

1-888-434-5832

 data.protection@filtec.com

  

สิทธิ์   ในฐานะพลเมืองในเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ เราอาจขอข้อมูลส่วนตัวจากคุณเพื่อยืนยันสิทธิ์เหล่านี้ หรือเพื่อช่วยให้เราสามารถค้นหาข้อมูลส่วนตัวของคุณ สิทธิ์ของคุณอาจประกอบด้วย

 

 • การเข้าถึงและการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ไม่ถูกต้อง
 • จำกัดการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • คัดค้านหรือยกเลิกการใช้หรือการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อประโยชน์ทางกฎหมายของเรา
 • คัดค้านหรือยกเลิกการใช้หรือการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการตลาดแบบตรง
 • คัดค้านการใช้การตัดสินใจแบบอัตโนมัติที่เกี่ยวกับคุณ
 • ขอให้ลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • โอนข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบที่อ่านได้โดยทั่วไปให้ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น
 • ยกเลิกการยินยอมให้เก็บหรือดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อประโยชน์ทางกฎหมายของเรา ซึ่งเกี่ยวกับการเก็บหรือการดำเนินการข้อมูล และ
 • ยื่นฟ้องกับหน่วยงานกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลของคุณ

 

โปรดทราบว่าสิทธิ์เหล่านี้จะไม่ใช้กับบุคคลที่อาศัยอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

คุณอาจติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้ได้ที่

 

ฟิลเทค แผนกดูแลลูกค้า

ส่งถึง: ฝ่ายการตลาด

3100 ถนน ฟูจิตะ

ทอร์เรนซ์, แคลิฟอร์เนีย 90505

1-888-434-5832

data.protection@filtec.com

 

การเก็บรักษา   เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

 

การตัดสินใจหรือการตั้งค่าส่วนตัวอัตโนมัติ

เราไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อทำการตัดสินใจหรือการตั้งค่าส่วนตัวอัตโนมัติ

 

การส่งหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราได้รับมาอาจถูกส่งต่อไปให้ประเทศอื่นนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งอาจเป็นกรณีที่เซิร์ฟเวอร์ของเราหรือของบริษัทอื่นตั้งอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือได้รับการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของเราหรือของบริษัทอื่นนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ประเทศเหล่านี้อาจไม่มีกฎหมายป้องกันข้อมูลที่คล้ายกับประเทศที่คุณอาศัย หากเราส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณออกไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เราจะดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อรักษาให้สิทธิ์ในข้อมูลส่วนตัวโดยสอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้

ขั้นตอนต่าง ๆ อาจรวมถึงการจัดทำข้อกำหนดในสัญญาให้ผู้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณ  หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณเข้าใจและยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการดำเนินการนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป รวมถึงในสหรัฐฯด้วย

 

คุณอาจติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนที่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณที่

 

ฟิลเทค แผนกดูแลลูกค้า

ส่งถึง: ฝ่ายการตลาด

3100 ถนน ฟูจิตะ

 ทอร์เรนซ์, แคลิฟอร์เนีย 90505

1-888-434-5832

 

data.protection@filtec.com