VISION

วิชันเป็นระบบการตรวจสอบด้วยสายตาแบบโมดูลขั้นสูง เพื่องานตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย รวมถึงระดับการเติมสาร การปิดบรรจุภัณฑ์ และการตรวจสอบฉลาก ความสามารถในการตรวจสอบของวิชันสามารถดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการต่าง ๆ ในสายการผลิตที่ทันสมัยได้

คุณสมบัติ

 • แพลตฟอร์มการตรวจสอบด้วยสาตาที่ยืดหยุน สามารถประยุกต์ได้หลายรูปแบบ
 • ตั้งค่าเริ่มต้น ปรับค่า และใช้งานได้ง่าย
 • ตรวจสอบได้ 360 องศาอย่างแท้จริง
 • เปลี่ยนการทำงานได้โดยอัตโนมัติ

ประโยชน์

 • มีขนาดเล็ก และเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นที่ตอบสนองการตรวจสอบหลายประการ
 • สามารถเข้าตรวจสอบได้จากระยะไกล
 • สามารถอัพเกรดได้ในสถานที่ปฏิบัติงาน
 • ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีจัดการขวดและสายการผลิต

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

แบบฟอร์มการโหลด  

ข้อมูลจำเพาะ

 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับไฟฟ้า 110/220 VAC 50/60 Hz
 • ความเร็วในการดำเนินการ Up to 1100 CPM
 • ภาษาที่แสดง ตามต้องการ
 • ระบบดำเนินการ Linux
 • มาตรฐานสิ่งแวดล้อม NEMA 4X/IP65
 • วัสดุ โครงสร้างเหล็กสเตนเลส
กลับไปด้านบน